2-3 inches

2IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5160

49-56-5160

045242156443

2-1/2IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5170

49-56-5170

045242156467

2-1/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5167

49-56-5167

045242176373

2-3/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0163

49-56-0163

045242193295

2-1/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5165

49-56-5165

045242176366

2-5/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5175

49-56-5175

045242176380

2-3/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0142

49-56-0142

045242193233

2-7/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0167

49-56-0167

045242193325

2-3/4IN HOLESAW BI-METAL 44L SPEED SLOT

Lenox

LN3004444L

3004444L

082472300444

2-9/16IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0153

49-56-0153

045242193271

2-1/4IN HOLESAW BI-METAL 36L SPEED SLOT

Lenox

LN3003636L

3003636L

082472300369

2-1/16IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0122

49-56-0122

045242193172

2-9/16IN HOLESAW BI-METAL 41L SPEED SLOT

Lenox

LN3004141L

3004141L

082472300413

3IN HOLESAW BI-METAL

3" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS3000

DHS3000

008925128038

2IN X 2-3/8IN BI-METAL HOLESAW

2" Bi-Metal Hole Saw for Wood, Metal & Plastic

Diablo

FREDHS2000

DHS2000

008925127918

2-1/2IN HOLESAW BI-METAL

2-1/2" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2500

DHS2500

008925127970

2-3/4IN HOLESAW

2-3/4" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2750

DHS2750

008925128014

2-1/4IN HOLESAW

2-1/4" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2250

DHS2250

008925127949

2-9/16IN HOLESAW BI-METAL WITH 2-3/8IN CUTTING DEPTH

2-9/16" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2563

DHS2563

08925127987

2-5/8IN HOLESAW BI-METAL 42L SPEED SLOT

Lenox

LN3004242L

3004242L

082472300420

2-3/8IN HOLESAW BI-METAL WITH 2-3/8IN CUTTING DEPTH

2-3/8" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2375

DHS2375

008925127963

2-1/8IN HOLESAW BI-METAL WITH 2-3/8IN CUTTING DEPTH

2-1/8" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2125

DHS2125

008925127932

2-5/8IN HOLESAW

2-5/8" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS2625

DHS2625

008925127994