3-4 inches

3IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5180

49-56-5180

045242176397

3-1/2IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5190

49-56-5190

045242176403

3IN HOLESAW BI-METAL 48L SPEED SLOT

Lenox

LN3004848L

3004848L

082472300482

3-5/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5195

49-56-5195

045242176410

3-1/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0183

49-56-0183

045242193370

3-1/2IN HOLESAW BI-METAL 56L SPEED SLOT

Lenox

LN3005656L

30056-56L

082472300567

3-3/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0203

49-56-0203

045242193448

3-1/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0177

49-56-0177

045242193349

3-3/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0187

49-56-0187

045242193387

3-5/8IN HOLESAW BI-METAL 58L SPEED SLOT

Lenox

LN3005858L

3005858L

082472300581

3-7/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0207

49-56-0207

045242193479

3-3/4IN HOLESAW BI-METAL 60L SPEED SLOT

Lenox

LN3006060L

3006060L

082472300604