4-5 inches

4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5200

49-56-5200

045242176427

4-1/2IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0233

49-56-0233

045242193547

4-3/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0237

49-56-0237

045242193578

4-1/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0223

49-56-0223

045242193523

4-1/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5205

49-56-5205

045242176434

4-1/2IN HOLESAW BI-METAL 72L SPEED SLOT

Lenox

LN3007272L

3007272L

082472300727

4-1/8IN HOLESAW BI-METAL 66L SPEED SLOT

Lenox

LN3006666L

30066-66L

082472300666

4IN HOLESAW

4" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS4000

DHS4000

008925128113

4-1/4IN HOLESAW BI-METAL 68L SPEED SLOT

Lenox

LN3006868L

3006868L

082472300680

4-5/8IN HOLESAW BI-METAL 74L SPEED SLOT

Lenox

LN3007474L

30074

082472300741

5IN HOLESAW

5" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS5000

DHS5000

008925128175

4-1/2IN HOLESAW

4-1/2" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS4500

DHS4500

008925128151

4-1/4IN HOLESAW

4-1/4" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS4250

DHS4250

008925128137

4-1/2 IN (114mm) 2X HOLESAW

DeWalt

DWA1872

DWA1872

885911329859

4-1/8IN HOLESAW

4-1/8" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS4125

DHS4125

008925128120