Less than 1 inch

7/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5100

49-56-5100

045242156375

3/4IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5090

49-56-5090

045242176199

1-5/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-5152

49-56-5152

045242176229

5/8IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0012

49-56-0012

045242192922

7/8IN HOLESAW BI-METAL 14L SPEED SLOT

Lenox

LN3001414L

3001414L

082472300147

3/4IN HOLESAW BI-METAL 12L SPEED SLOT

Lenox

LN3001212L

30012-12L

082472300123

5/8IN HOLESAW BI-METAL 10L SPEED SLOT

Lenox

LN3001010L

3001010L

082472300109

13/16IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0027

49-56-0027

045242192649

15/16IN HOLE SAW BI-METAL

Milwaukee Tool

MW49-56-0037

49-56-0037

045242192885

7/8IN HOLESAW BI-METAL WITH 2-3/8IN CUTTING DEPTH

7/8" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS0875

DHS0875

008925127741

5/8IN HOLESAW

5/8" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS0625

DHS0625

008925127697

15/16IN HOLE SAW

15/16" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS0938

DHS0938

008925127758

3/4IN HOLESAW

3/4" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS0750

DHS0750

008925127710

3/4 IN (19mm) 2X HOLESAW

DeWalt

DWA1812

DWA1812

885911329231

7/8 IN (22mm) 2X HOLESAW

DeWalt

DWA1814

DWA1814

885911329262

DB 13/16 X60MM HOLE SAW

13/16" Bi-Metal Hole Saw

Diablo

FREDHS0813

DHS0813

008925127734